Locationbil för Film och Foto.

Locationbuss, locationbil, locationtruck, locationhusbil till Film och Foto

Claes Gestrin. Tel: 070-582 60 79, claes.gestrin@telia.com